Samotność na dłuższy czas nie jest dobrym stanem. Wtenczas człowiek odczuwa się wyobcowany, nie posiada spośród kimś głębszej relacji. Gdy zakłada się rodzinę to wówczas...